Connect with us

Porady i ciekawostki

Kurs sternika motorowodnego – jakie etapy obejmuje?

Published

on

sternik-motorowodny

Miłość do sportów wodnych to często nie tylko pasja. Dla wielu wielbicieli tego typu aktywności to sposób na życie — pełne przygód, odkrywania świata i zdobywania ciekawych doświadczeń. Uprawianie sportów wodnych zwykle wiąże się z korzystaniem ze specjalistycznego sprzętu, a co za tym idzie, wymaga zdobycia konkretnych umiejętności, a nawet uprawnień. Jednym z nich jest patent sternika motorowodnego.

Kurs sternika motorowodnego — wymagania i uprawnienia

Aby uzyskać uprawnienia do prowadzenia jachtów motorowych, należy skończyć odpowiedni kurs i zdać egzamin. Żeby to zrobić, nie trzeba być osobą pełnoletnią. Jednak w takim przypadku niezbędna jest zgoda obojga rodziców. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 14 rok życia. Zdanie egzaminu oraz uiszczenie niezbędnych opłat jest równoznaczne ze zdobyciem patentu.

Patent sternika motorowodnego uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz morskich z odpowiednimi zastrzeżeniami. W przypadku wód śródlądowych możliwe jest prowadzenie jachtów bez względu na ich długość a na morskich wodach wewnętrznych jachtów do 12 m długości. Na pozostałych wodach wyłącznie w odległości 2 mil morskich od brzegu i tylko w porze dziennej. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, jednostka nie może posiadać silnika o mocy większej niż 60 kW.

Zajęcia teoretyczne

Formalne wymogi dotyczące kursu sternika motorowodnego, a tym samym umiejętności wymagane podczas egzaminu określone są przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Podczas zajęć teoretycznych kursanci uczą się budowy jachtów motorowych i silników, przepisów prawa morskiego, manewrowania, a także podstaw locji, czyli wiedzy o wodach żeglownych i ich otoczeniu, która uzupełnia to, co zapisane jest na mapach. Przyszli sternicy zdobywają też wiedzę z zakresu ratownictwa wodnego oraz meteorologii.

Aby zdać egzamin, każdy kursant musi doskonale opanować wiedzę zdobytą na zajęciach teoretycznych i poprzeć ją umiejętnościami praktycznymi.

Zajęcia praktyczne

Podczas szkolenia praktycznego kursanci korzystają w wiedzy nabytej podczas lekcji teoretycznych i uczą się zachowań niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po wodach, a także pracy w charakterze członka załogi. Zajęcia praktyczne to przede wszystkim nauka prowadzenia i obsługi jachtu motorowodnego, manewry takie jak odejście od nadbrzeża, podejście do kei, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”.

Po ukończeniu zajęć praktycznych kursanci potrafią też cumować, wiązać podstawowe węzły żeglarskie, klarować liny oraz pokierować załogą poprzez wydawanie odpowiednich komend.

Egzamin

Podobnie jak kurs, egzamin również składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna ma formę pisemną i polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru. Test zawiera 75 pytań i trwa 90 minut. Aby uzyskać wynik pozytywny, należy udzielić właściwej odpowiedzi na co najmniej 65 pytań.

Egzamin praktyczny polega na bezbłędnym wykonaniu określonych działań, zgodnie z wiedzą nabytą podczas kursu, przed komisją egzaminacyjną.

Kurs sternika motorowodnego to początek wspaniałej przygody, świetny pomysł na wakacje i poznawanie świata w towarzystwie słońca, wiatru i fal.

Continue Reading