Connect with us

Motoryzacja i technologia

System rurowy do transportu pneumatycznego – czym musi się charakteryzować?

Published

on

system rurowy jacob

Transport pneumatyczny jest procesem, który wykorzystuje sprężone powietrze lub inne gazy do przemieszczania sypkich materiałów używając do tego celu rurociągów między poszczególnymi punktami, na przykład w obrębie zakładów przemysłowych. Czym powinien charakteryzować się system do transportu pneumatycznego?

Bezpieczeństwo

Dobre systemy rurowe powinny być szczelne i wyposażone w wywijane obrzeża o zwiększonej odporności na ciśnienie wybuchu wynoszącej od 3 do 10 barów. Szczelne systemy rurowe nie tylko zapewniają uniknięcie strat materiałowych przesyłanego materiału, ale także ograniczają ryzyko wybuchu, w ten sposób zwiększając bezpieczeństwo podczas korzystania z tego typu instalacji. Aby zapewnić duży poziom bezpieczeństwa przesyłanego surowca, stosuje się m.in. łuki o dużym promieniu, które eliminują wszelkie straty materiałowe jak i również poprawiają wydajność całokształtu pracy owego układu.

Serwis

System rurowy, który służy do przesyłu pneumatycznego, powinien mieć możliwość łatwego serwisowania, który nie będzie długo trwać. Profesjonalni producenci owych instalacji w dzisiejszych czasach oferują dużą ilość gotowych części zamiennych na wyciągnięcie ręki, co za tym idzie pozwala to także uniknąć długich i kosztownych przestojów systemu.

Rozbudowa

Nowoczesny system rurowy powinien być zaopatrzony również w klamrowe zaciski, dzięki którym montaż i demontaż poszczególnych elementów będzie przebiegał sprawnie i szybko.

Odpowietrzanie i filtrowanie

Podczas transportu w systemie rurowym konieczne jest oddzielenie powietrza od cząsteczek materiału, dlatego też system do transportu pneumatycznego musi uwzględnić odpowiednie odpowietrzanie. W takim wypadku kluczową rolę stanowią tutaj hermetyczne rozdzielacze, które kierują strumień powietrza do wyznaczonych punktów odbioru owych materiałów. Jeśli mowa o filtrach, dzielą się one na dwa typy – odpowietrzające, które są przeznaczone do oczyszczania powietrza (wewnątrz zbiornika), oraz filtry do transportu powietrza, które powinny być zainstalowane na końcu systemu.

Natężenie przepływu materiałów

Prawidłowy projekt rurociągu powinien uwzględnić rozmiar i rodzaj cząsteczek transportowanego materiału, bowiem np. zbyt mała średnica rur, może spowodować ogromne spadki ciśnienia. W wypadku kiedy natężenie przepływu materiałów zostanie błędnie obliczone, może nastąpić spadek wydajności takiej produkcji.

Środowisko

Nie można zapomnieć o dostosowaniu projektu do obowiązujących zasad ochrony środowiska, dlatego też ważne jest jest określenie miejsc do składowania odpadów (lub odprowadzania do środowiska w przypadku kiedy nie zagrażają jemu ani nie są toksyczne.

Podsumowanie

Prawidłowe systemy rurowe do transportu pneumatycznego powinny charakteryzować się powyżej podanymi cechami. To właśnie one sprawiają, że tego typu instalacje są powszechnie popularne i używane w przemyśle budowlanym, rolniczym, chemicznym czy spożywczym.

Continue Reading